Välkommen till Tuna-Borlänge Biodlarförening!

Föreningen har drygt 60 medlemmar, varav många har tillkommit under senaste året vilket är glädjande. Varmt välkomna!

På denna hemsida kommer vi att informera bland annat om kommande och genomförda aktiviteter.


Berätta gärna om dina synpunkter eller önskemål!

Styrelsens ordförande: Julia Mårtensson, 070-3634392 eller julia.martensson74@gmail.com

Hemsidesansvarig: Lollo Zackrisson, louise.zackrisson@gmail.com