Tuna-Borlänge Biodlingsförening

Tuna-Borlänge Biodlingsförening
Välkommen till Tuna-Borlänge Biodlingsförening
Föreningen har c:a 64 medlemmar. Många nya medlemmar har tillkommit under senaste året, vilket är glädjande. Varmt välkomna!

På denna hemsida kommer vi att informera bland annat om kommande och genomförda aktiviteter. Lämna gärna era synpunkter och önskemål till styrelsen eller till undertecknad hemsideansvarig, Julia Mårtensson 070-3634392, julia.martensson74@gmail.com!